Kartprognos /  Risk för pollen 15 - 17 augusti

Gräs
    Gräs
Gråbo
    Gråbo
Ambrosia
    Ambrosia

Pollenhalterna minskar

Pollenhalterna av både gräs och gråbo som uppmäts ligger nu mestadels på låga till måttliga nivåer. Under perioden finns det främst i landets södra halva fortfarande en förhöjd risk för att pollenhalterna tillfälligt kan bli höga, för gråbo även längs Norrlandskusten. Malörtsambrosia blommar i södra Europa och fjärrtransport av pollen kan förekomma sporadiskt.

Gräs

Gräsblomning pågår fortfarande. I landets norra delar råder liten risk för höga halter medan det i landets södra halva fortfarande finns en förhöjd risk för att halterna någon gång under perioden tillfälligt kan nå upp till höga nivåer.

Gråbo

Gråbo är mycket vanlig i hela Sverige förutom i de nordvästligaste fjälltrakterna. I närheten av blommande bestånd av gråbo finns det fortfarande förhöjd risk för att halterna av gråbopollen kan bli höga i Götaland, Svealand samt längs Norrlandskusten och i Norrbotten.

Malörtsambrosia

Pollen från malörtsambrosia kan förekomma sporadiskt, främst i Sydsverige och vanligen till följd av fjärrtransport från blomningen som nu pågår i södra Europa. Under prognosperioden är det liten risk för höga halter.Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Boden
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
  
  
  
  

Borlänge
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Bräkne-Hoby
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Ambrosia
  
  
  
  
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Eskilstuna
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Forshaga
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Gävle
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Göteborg
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
  
    
    
    
Gräs
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Ambrosia
  
  
  
  
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
  
  

Jönköping
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Kristianstad
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Ambrosia
  
  
  
  
Gråbo
  
    
    
    
Gräs
    
    
  
  

Malmö
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Ambrosia
  
  
  
  
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Norrköping
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Nässjö
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
  
  
  
  

Skövde
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
  
  
Gräs
    
    
    
    

Stockholm
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Sundsvall
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
  
  
  
  

Umeå
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
  
  
  
  

Visby
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Västervik
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Östersund
VäxtI dagsön 16-8mån 17-8tis 18-8
  
  
  
  
Väder från