Kartprognos /  Risk för pollen 4 - 6 september

Gräs
    Gräs
Gråbo
    Gråbo
Säsongens sista prognos. Ännu en tid fortsätter pollen från både gräs och gråbo att förekomma i luften om än i låga halter. Det förekommer också pollen från malörtsambrosia i luften. I Sverige blommar malörtsambrosia sent på säsongen och ibland hinner den inte börja blomma innan frosten tar den. De pollen från malörtsambrosia som ibland förekommer transporteras vanligtvis med vinden från kontinenten.

Gräs

Med undantag för vissa senblommande gräs samt att några arter blommar om igen har nu de flesta av Sveriges gräsarter blommat färdigt och gräspollenhalterna minskar i hela landet. Risken för att halterna ska bli höga är liten.

Gråbo

Fortfarande finns det exemplar av gråboplantor som blommar men risken är liten att halterna av pollen från gråbo ska bli höga så här sent på säsongen.

Malörtsambrosia

Enstaka pollen från malörtsambrosia har noterats vid ett par av landets mätstationer. Dessa pollen har transporterats med vinden från kontinenten. I Sverige kan man hitta plantor av malörtsambrosia under fågelmatarställen då dess frön förekommer i fågelfröblandningar. I Sverige blommar malörtsambrosian sent eftersom den behöver ett visst antal mörka timmar per dygn för att blomningen ska sätta igång. Eftersom blomningen inträffar sent på säsongen hinner fröna inte mogna innan frosten. Med dagens klimat etablerar sig malörtsambrosia inte i någon större utsträckning i Sverige.

Vi på Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet vill tacka för denna säsong och hoppas på återseende någon gång i månadsskiftet februari / mars 2020Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Bräkne-Hoby
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
Al
  
  
  
  
Hassel
    
  
  
  

Eskilstuna
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Forshaga
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Gävle
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Göteborg
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
Al
  
  
  
  
Hassel
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
Al
  
  
  
  
Hassel
  
  
  
  

Jönköping
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
Al
  
  
  
  
Hassel
  
  
  
  

Malmö
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
Al
  
  
  
  
Hassel
  
  
  
  

Norrköping
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Nässjö
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Skövde
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
Al
  
  
  
  
Hassel
  
  
    
  

Stockholm
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
Al
  
  
  
  
Hassel
  
  
  
  

Sundsvall
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Umeå
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Visby
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Västervik
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Älvsbyn
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  

Östersund
VäxtI dagmån 27-1tis 28-1ons 29-1
  
  
  
  
Väder från