Kartprognos /  Risk för pollen 4 - 5 juni

Björk
    Björk
Ek
    Ek
Gräs
    Gräs

Björkblomningen avancerar norrut

Björkblomningen avancerar norrut och det är fortsatt stor risk för höga björkpollenhalter i norr. I söder, där björken blommat över kan istället ekpollen fortfarande ge besvär för vissa björkpollenallergiker. Halterna av gräspollen har också börjat stiga och lokalt kan det finnas en risk för höga halter av gräspollen i södra Sverige.

Björk

Det råder stor risk för höga björkpollenhalter i delar av södra Norrland, längs norra Norrlands kustland och delar av Norrlands inland. I sydligaste Norrland, i norra Svealand samt i Norrlands fjällnära trakter är risken för höga halter förhöjd. I nordvästra Norrland både i fjällen och i fjällnära trakter är risken ännu liten liksom den är i Götaland och i stort sett hela Svealand.

Ek

Eken blommar nu framför allt i sydligaste Norrland men kan fortfarande lokalt blomma i resterande delar av sitt utbredningsområde. I områden med mycket ek råder därför en förhöjd risk för att halterna av ekpollen ska bli höga.

Gräs

I södra och mellersta Sverige blommar flera gräs, varav ett är gräset ängskavle som är en stor pollenproducent. Högsommarvärmen innebär att många gräsarter nu står beredda att inleda sin blomning. I Göteborgstrakten råder vid uppehållsväder en stor risk för höga halter av gräspollen. I resterande Götaland, i södra och mellersta Svealand samt i sydligaste Norrland är risken för höga halter av gräspollen förhöjd.

Sälg och viden

I Götaland och södra Svealand finns fortfarande några arter av viden som blommar medan sälg och andra videarter.


Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Boden
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
    

Borlänge
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
    
    
  
  
Ek
    
    
  
  
Gräs
    
    
  
  
Sälg/Vide
    
    
  
  

Bräkne-Hoby
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
    
    
Gräs
  
  
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Eskilstuna
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Bok
  
  
  
  
Ek
    
  
    
    
Gräs
    
  
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Forshaga
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
    
  
  
  
Gräs
    
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Gävle
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
    
    
    
  
Ek
  
    
    
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
  

Göteborg
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Hässleholm
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
    
    
Gräs
  
  
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Jönköping
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
    
    
  
Gräs
  
    
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Malmö
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
    
    
Gräs
  
  
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Norrköping
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Nässjö
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
    
  
  
  
Gräs
    
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Skövde
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
    
    
Gräs
  
    
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  

Stockholm
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
    
  
    
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Sundsvall
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Umeå
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Visby
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
    
  
  
  
Sälg/Vide
    
  
  
  

Västervik
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
  
  
  
  
Ek
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Östersund
VäxtI daglör 6-6sön 7-6mån 8-6
Björk
    
    
    
    
Sälg/Vide
  
  
  
  
Väder från