Kartprognos /  Risk för pollen 17 april

Björk
    Björk
Sälg/Vide
    Sälg/Vide
Alm
    Alm

Risk för björkpollen

Soligt väder i helgen och inledningen av nästa vecka innebär att björkblomningen kan smyga igång. Det finns en förhöjd risk för höga halter, till en början i landet östra delarna men mot slutet av perioden kanske också i västra Götaland. Blomningen hos sälg och viden samt hos alm pågår i landet södra halva. Alblomning pågår troligen fortfarande i de nordligare delarna.

Björk

Björkar i gynnade lägen, främst i Östergötland och Sörmland, väntas under perioden inleda sin blomning och det finns en förhöjd risk för att halterna kan bli höga vid varma vårtemperaturer. En liten risk för höga halter råder också i de nordvästra delarna av Götaland samt sydvästra Svealand i och med ostliga vindar.

Sälg/vide

Det råder förhöjd risk för höga halter av pollen från sälg och viden i närheten av blommande bestånd i hela Götaland och stora delar av Sveland. I södra Norrlands inland inleds blomningen och det finns en liten risk för höga halter.

Alm

Almen blommar och det finns en förhöjd risk för höga pollenhalter, framförallt i Gästrikland men fortfarande också i Götaland och östra Svealand.

Al

I landets södra halva råder liten risk för höga halter av alpollen då blomningen är över. En viss fjärrtransport kan förekomma från Finland vid nordostliga vindar samt från alblomning som pågår i norra Sverige. Alblomningens omfattning i norra Sverige är osäker. I Jämtland är det under perioden liten risk för höga halter av alpollen.

Hassel

Viss blomning hos planterade varianter av hassel kan fortfarande förekomma.


Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Boden(ej aktiv)
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
  
  
  
  

Borlänge
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
  
    
    
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
  

Bräkne-Hoby
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
    
    
    
    
Sälg/Vide
    
    
    
    

Eskilstuna
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
    
    
    
  
Björk
    
    
    
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
  

Forshaga
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
  
    
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
    

Gävle
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
    
    
    
    
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
    

Göteborg
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
    
    
Björk
  
    
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
    

Hässleholm
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
    

Jönköping
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
    
    
    
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Malmö
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
    
    
    
Sälg/Vide
  
    
    
    

Norrköping
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
    
  
    
  
Sälg/Vide
    
    
    
  

Nässjö
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
    
    
    
  
Björk
    
    
    
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
  

Skövde
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
    
    
    
    
Björk
  
    
  
  
Sälg/Vide
  
  
  
  

Stockholm
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
    
    
  
Björk
    
  
    
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
  

Sundsvall(ej aktiv)
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
  
  
  
  

Umeå(ej aktiv)
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
  
  
  
  

Visby
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
  
  
  
  
Björk
    
    
    
    
Sälg/Vide
    
    
    
    

Västervik
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Alm
    
    
    
  
Björk
  
  
    
  
Hassel
  
  
  
  
Sälg/Vide
    
    
    
  

Östersund
VäxtI dagmån 19-4tis 20-4ons 21-4
Al
  
  
  
  
Björk
  
  
  
  
Väder från