Kartprognos /  Risk för pollen 31 juli - 2 augusti

Gräs
    Gräs
Gråbo
    Gråbo

Lokalt finns risk för höga pollenhalter

De flesta gräsarter har nått kulmen i sin blomning, dock finns fortfarande blommande gräs och gräsarter som nu inleder sin blomning som till exempel vass. Risken för att gräspollenhalterna ska bli höga är mindre än tidigare. Lokalt, i områden med mycket gräs, finns en fortsatt förhöjd risk för tillfälligt höga halter. Pollen från gråbo har uppmätts vid alla Sveriges mätstationer, vilket innebär att gråbopollen förekommer i hela Landet. Gråbo växer gärna på torr mark t.ex. längs med vägar och på gammal skräpmark men även längs med stränder. I närheten av större bestånd kan halterna vara högre än vad som uppmäts i våra fällor och lokalt råder en förhöjd risk att halterna kan bli höga någon gång under prognosperioden.

Gräs

Gräspollenhalterna har nu sjunkit i hela landet då många gräs har blommat klart. Fortfarande finns dock andra arter av gräs som fortfarande blommar eller de som är i sitt inledningsskede så som t.ex. vass. Lokalt i områden med mycket gräs råder en fortsatt förhöjd risk för höga halter vid uppehållsväder.

Gråbo

Gråbo blommar i hela sitt utbredningsområde. Gråbo förekommer i hela Sverige men är inte lika vanlig i nordligaste Sverige samt i fjälltrakterna. I områden med större bestånd av gråbo är det vid uppehållsväder en förhöjd risk för höga halter av gråbopollen. Gråbo är vanligt förekommande längs med vägkanter, skräpmarker, stränder och områden som påverkats av människan.


Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
    
  
  
    
Gräs
  
  
  
  

Bräkne-Hoby
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
    
    
    
Gräs
  
    
    
    

Eskilstuna
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Forshaga
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Gävle
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
    
    

Göteborg
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
    
  
    
Gräs
  
    
  
    

Hässleholm
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
    
    
    
Gräs
  
    
  
    

Jönköping
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
    
  
    
Gräs
  
    
  
    

Malmö
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
    
    
    
Gräs
  
    
    
    

Norrköping
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Nässjö
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Piteå
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
    
    
  
  

Skövde
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
    
  
    
Gräs
  
    
  
    

Stockholm
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
  
  
  
  

Sundsvall
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
  
    
  
  

Umeå
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
    
  
    
    
Gräs
    
  
    
    

Visby
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
  
  
  
  

Västervik
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Östersund
VäxtI dagsön 1-8mån 2-8tis 3-8
Gråbo
    
    
    
    
Gräs
  
    
    
    
Väder från