Kartprognos /  Risk för pollen 25 - 27 juni

Gräs
    Gräs
Björk
    Björk
Sälg/Vide
    Sälg/Vide

Tillfälligt lägre pollenhalter vid regn

Risken för höga halter av gräspollen ökar nu också i landets norra delar och det finns en förhöjd risk för höga gräspollenhalter i norra Norrland. Vid uppehållsväder råder fortsatt stor risk för höga halter i södra halvan av landet. Fortfarande återstår det lite av årets björkblomning längst i norr liksom för olika arter av viden.

Gräs

Det fortsätter att vara stor risk för höga halter av gräspollen i drygt södra halvan av landet men mer ostadigt väder minskar tillfälligt risken. Timotej är en av flera gräsarter som blommar just nu i södra och mellersta Sverige och fler arter av gräs fortsätter att blomma under hela sommaren. Ytterligare toppar i gräspollenhalterna är att vänta de närmaste veckorna. I de mer nordliga delarna råder nu vid uppehållsväder en förhöjd risk för att halterna av gräspollen ska bli höga.

Björk

I de nordligaste fjällområdena finns lokalt en liten risk för att halterna av björkpollen kan bli höga. I resterande Sverige är risken för höga halter av björkpollen över.

Sälg/vide

I norra Norrland finns ännu en liten risk för höga halter av videpollen intill blommande buskar av viden. I övrigt finns ingen risk för höga halter.Liten/ingen
Risken för att halterna av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer bedöms vara mindre än 10% under prognosperioden.
Förhöjd
Det finns enligt bedömning åtminstone 10% risk för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden.
Stor
Risken för att halten av ett givet pollenslag i luften skall nå höga nivåer någon gång under prognosperioden bedöms vara större än 50%.
Källor: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Visa ortsprognoser

Ortsprognoser


Borlänge
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
  
  
  
  

Bräkne-Hoby
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
    
    

Eskilstuna
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
  
    
    
  

Forshaga
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
  
  

Gävle
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
  
  
  
  

Göteborg
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
    
    

Hässleholm
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
  
    

Jönköping
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
  
  
  
  

Kristianstad
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
    
    

Malmö
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
  
  

Norrköping
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gråbo
    
    
  
  

Nässjö
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
  
  

Skövde
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
  
    
    

Stockholm
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
  
  
  

Sundsvall
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
    
  

Umeå
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
    
  

Visby
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gräs
    
    
  
  

Västervik
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Gråbo
    
    
    
  

Älvsbyn
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Björk
  
  
  
  
Gräs
  
  
  
  

Östersund
VäxtI dagfr 28-6lö 29-6sö 30-6
Björk
  
  
  
  
Gräs
    
    
    
  
Väder från